vrijdag 18 maart 2011

toeval bestaat niet

Kennen jullie de schilderijen van Josephine Wall? Een tijdje geleden ontdekte ik ze toevallig tijdens het surfen op het WWW en ik was er gelijk helemaal ‘flieft’ op. Wát een kunstenares zeg! Wát een prachtige dingen maakt ze!! Zó gedetailleerd en zo vol van kleur… je moet maar eens kijken als je benieuwd bent. Hier is de link naar haar website:


josephine wall


Wanneer je dan op art gallery klikt, kun je zelf een keuze maken welke catagorie schilderijen je wilt zien. Ik zal vast een voorproefje geven!


Do you know the paintings of Josephine Wall? A while ago I discovered them by accident while surfing the Web and I was totally in love with them. What an artist she is! What a wonderful things she makes! So detailed and so full of color ... you should have a look if you're curious. Here is the link to her website:

josephine wall

When you click on art gallery, you can choose to decide which category of paintings you want to see. I will already show you some!

sunbeam


enchantment


dryad_and_treespirit


winter_dreaming


Prachtig zijn ze hé? En nu komt het mooie… er zijn borduurpakketten gemaakt van een heleboel van haar schilderijen!! Van het schilderij hierboven dat ‘winter dreaming’ heet, ziet het borduurpakket er bv zo uit:


Beautiful are they not? And now the best part... there are beautiful embroidery kits made ​​from a lot of her paintings! Below you can see an example of an embroidery kit which is made from the painting above which is called ‘Winter dreaming’.

wall1028 winter dreaming


Zie je hoe mooi gedetailleerd het ook is? De kleuren zien er wel behoorlijk anders uit, maar dat kan ook aan de foto liggen, dat weet ik eigenlijk niet.


See how well detailed it is? The colors do look pretty different, but that can also be the picture that I do not know.

Sinds kerst 2009 ben ik in het bezit van zo’n mooi pakket. Al ruim een jaar dus en ik ben er nog niet aan begonnen en dat heeft een reden. Het pakket heb ik gekregen van mijn moeder en dit was dus het allerlaatste kerstgeschenk dat ik van haar heb mogen krijgen. Zoals jullie weten heeft ze kerst 2010 niet meer mogen meemaken, maar daar hadden we toen nog geen idee van.


Since Christmas 2009 I own such a beautiful embroidery kit. For over one year and I am not yet started, but that has a reason. The package I received from my mother and this was the last Christmas gift she would ever give me. As you know, she has not live to see Christmas 2010, but at the time we had no idea.

Zelf geloof ik niet in toeval, maar denk ik dat alles gebeurd met een reden (wat die reden dan ook zijn mag, want soms zie ik dat niet). Mijn moeder en ik hadden het wel eens over de tijd dat zij niet meer bij me zou zijn, maar dat schoof ik altijd gelijk van me af. Ze was een ontzettend kwieke, levenslustige vrouw die volgens mij makkelijk 100 jaar zou kunnen worden. Toch was het dit keer wel bijzonder… ze vroeg me namelijk of ik een kerstkadootje voor mezelf wist en ik dacht gelijk aan zo’n mooi borduurpakket. Ik vertelde het haar en ik zei erbij dat ik dat ook een hele mooie herinnering zou vinden, mocht ze er ooit niet meer zijn. Waarom ik dat zei weet ik ook niet, maar zo voelde het ineens… vreemd hé? Mijn moeder vond het een prachtig kado en heeft mij het pakket gelijk laten bestellen. Ik heb toen gekozen voor dit pakket:


I myself do not believe in coincidence, but I think that everything happens for a reason (what that reason may be, sometimes I do not see). My mother and I sometimes talked about the time where she won’t be around anymore, but I didn’t really wanted to talk about that. She was a very spry and spirited woman who I think could easily be 100 years. But this time was special... because she asked me if I knew a Christmas gift for myself and I immediately thought of such a beautiful embroidery kit. I told her that I thought this would be a very beautiful memory, when she would ever be gone. Why I said that I do not know, but it suddenly felt that way ... weird huh? My mother loved the gift and said I should order one. I then opted for this package:

wall003 spirit of winter


Prachtig vind ik het… al die winterse details van bijvoorbeeld het hulst onder de capuchon uit… het lieve dorpje in de sneeuw… de ijspegels aan haar arm en het kleine elfje dat op haar hand de rijp op de bladeren zit te schilderen. Het heet ‘Spirit of Winter’


Toch ben ik er nog niet aan begonnen, omdat ik het tot nu toe gevoelsmatig nog te moeilijk vind. Het pakket zit zelfs nog dicht! Maar binnenkort ga ik het misschien toch tevoorschijn halen en de benodigde borduurzijde kopen.


Ik denk niet dat het zal lukken om het voor aankomende kerst af te hebben, want op het hele doek is volgens mij geen enkel open plekje. Echt alles is gevuld met kruissteekjes en zo’n enorm projekt heb ik nog niet eerder onder handen gehad. Maar een uitdaging is het zeker!!


I think it is wonderful ... all those details like the winter holly from under the hood ... the sweet little village in the snow ... the icicles on her arm and the little fairy on her hand which is painting frost on the leaves. It's called "Spirit of Winter"


Still I haven’t begun yet, because until now I still find it emotionally difficult. The package is still even closed! But soon, I will go out and buy the necessary embroidery silk. I do not think I will succeed to finish it for the upcoming Christmas, because it is really a lot of work. Really everything is filled with cross-stitches and such a huge project I have never been in progress. But it is certainly a challenge!


fijne dag allemaal, geniet maar lekker van de lentezon!


have a nice day everyone, and enjoy the spring sun!

dinsdag 15 maart 2011

Mystery Quilt blok 1!!!

Inmiddels heb ik het stofpakketje voor blok 2 alweer binnen, dus het werd hoog tijd om blok 1 af te maken. Na hard werken is dit het resultaat:

Meanwhile I have already received the package with fabric for block 2, so it was time to finish block 1. After hard work this is the result:

IMG_0096 Het is niet zo’n mooie foto geworden, want in het echt zijn de kleuren veel mooier. Volgende keer zal ik proberen een betere foto te plaatsen.

The picture is not very nice, because in real the colors are much more beautiful. Next time I will try to make a better picture.

De rand met de Flying Geese moet ik er nog aanmaken, maar verder zit alles erop en eraan.

The edge of the Flying Geese I still have to attache to the block, but everything else is done.

Het appliceren viel me eigenlijk nog best mee alleen de sterren… wát een crime zeg! Nadat ik bij de eerste ster geploeterd had om de punten ook mooi puntig te krijgen, ben ik eerst eens gaan kijken hoeveel van die sterren er op de hele quilt voorkomen. Nou, dat zijn er veel kan ik je vertellen!! Maar tegelijk is dit ook wel een goede oefening natuurlijk hahaha.

The applique wasn’t so hard until I had to make a star... what a crime! After I had struggled with the first star to get sharp points, I first went to take a look to see how many of those stars at the quilt occur. Well, there are many I can tell you! But at the same time this is also a good exercise of course hahaha.

verdeling

Afgelopen zondag zijn we met z’n vijfjes naar de Efteling geweest en we hebben een superleuke dag gehad.

Last Sunday the five of us went to ‘the Efteling’ and we have had a great day.

efteling2

Voor degene die mijn andere blog niet leest even een kleine update. Mijn oudste zoon Rodney is afgestudeerd als grafisch vormgever en op dit moment zoekende naar een baan in de grafische sector. Omdat hij niet thuis wil blijven zitten, heeft hij inmiddels een baantje aangenomen als postbezorger bij TNT post. Tegelijk zorgt dat ook voor wat inkomsten en die heb je natuurlijk ook wel nodig wanneer je in het weekend eens lekker uit gaat hihi.

For those who do not read my other blog a little update. My oldest son, Rodney graduated as a graphic designer and is currently searching for a job in the graphics industry. Because he does not want to sit at home, he has now accepted a job as a postman at TNT Post. Simultaneously allows for some income and that is necessary if you want to go out sometimes in a weekend of course hihi.

TNT had een leuke aktie voor z’n medewerkers. Rodney kon 5 entree bewijzen kopen voor € 12.50 per stuk en per kaartje kreeg je dan Efteling geld ter waarde van € 8.00 plus een kop koffie met wat lekkers bij aankomst. Nou dat was een buitenkansje natuurlijk! Wanneer je bedenkt dat een kaartje normaal gesproken € 32.00 kost en dan ben je alleen nog maar binnen. Je moest dan wel gaan op 13 maart, maar dat vonden we niet erg.

TNT had a great offer for its employees. Rodney was allowed to buy 5 tickets to go to the Efteling for € 12.50 each and together with each ticket you got Efteling money worth € 8.00 plus a cup of coffee and a snack on arrival. Well that was a great opportunity of course! When you consider that a ticket would normally cost € 32.00 and you are only inside. You had to go on March 13, but we did not mind.

We hebben het erg naar onze zin gehad, want het park is leuk voor kinderen van elke leeftijd. Voor de jongsten is er natuurlijk het sprookjesbos (vinden we zelf ook nog leuk)…

We had a great time, because the park is fun for kids of all ages. For the youngest there is the enchanted forest (we still like them) ...

efteling1

… en voor de wat grotere kinderen en de volwassenen zijn daar natuurlijk de achtbanen,

... And for older children and adults are of course the roller coasters,

efteling3

en de water attracties. and the water attractions

efteling4

Zelf ben ik gek op Droomvlucht met de elfjes en de bloemen en ook de Fata Morgana waarin je je in het land van Aladdin waant.

Personally, I love Dreamflight with fairies and flowers and the Fata Morgana where you get the feeling you are in the land of Aladdin.

Er zijn sinds de laatste keer dat ik in de Efteling was weer de nodige dingen bijgekomen. Niet alleen attracties, maar ook eetgelegenheden bijvoorbeeld. Zo hebben we ‘s middags lekker een broodje düner kebab gegeten (zo heet dat geloof ik) en aan het eind van de dag zijn we nog met z’n allen poffertjes gaan eten.

Since the last time I was in the Efteling the necessary things have been added. Not only attractions, but also restaurants for example. Thus in the afternoon we enjoyed a düner kebab sandwich (I believe that’s what it’s called) and at the end of the day we went to this restaurant to eat pancakes.

Ondanks de drukte hebben we toch een heerlijke dag gehad!

Despite the crowds we still had a great day!

Nu ga ik snel boodschappen doen, daarna wat rommelen in huis en dan kom ik vanmiddag bij jullie langs om te kijken wat voor moois jullie weer allemaal gemaakt hebben. Tot straks!!

Now I'm going to do some shopping, after that I need to do some cleaning in the house and then I come along with you this afternoon to see what beautiful things you all have made. See you later!

Dit filmpje kwam ik tegen op het blog van Martine en ik vond het wel grappig. Het duurt maar anderhalve minuut dus misschien vind je het leuk om even te kijken!

This movie I encountered on the blog of Martine and I thought it was funny. It only takes a minute and a half so maybe you like it to have a look!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...