maandag 9 mei 2011

Het is me gelukt!!!

Jaja, het is me inderdaad gelukt. Omdat Rodney mij al langer kent dan vandaag, zei hij bij de start van Dorothy: “die maak je tóch niet af!” Dus het eerste dat hij zei toen ik hem vertelde dat Dorothy klaar is, was: “Zohooo, dat had ik niet gedacht!”


Yeah, I have managed it. Because Rodney knows me a bit longer than today, he said at the start of Dorothy: “you are not going to finish that! "So the first thing he said when I told him that Dorothy is finished, was: " I never thought you would succeed!"

Natuurlijk heeft hij ook wel een beetje gelijk hoor… er liggen nog genoeg projekten half afgemaakt in de kast. Maar juist dit projekt wilde ik in ieder geval afmaken. Ik weet nog dat ik mijn moeder ooit vertelde dat ik zo graag eens een quilt wilde maken en dat haar eerste reaktie ook was “maak je tóch niet af”. Dus speciaal ook voor haar heb ik dit keer doorgezet. En het was niet eens met tegenzin, want vanaf het moment dat ik het quilten ontdekt heb, ben ik er helemaal aan verslingerd geraakt hihihi. Heb ik jullie nu nieuwsgierig genoeg gemaakt?? Nou dan komen hier wat foto’s hoor.


Of course he is a little bit right ... there are still plenty of projects half finished in the closet. But this project I wanted to finish. I remember I once told my mother I would love to make a quilt and her first reaction was, "You won’t finish it." So specially for her this time I wanted to persist. And it was not even reluctantly, because from the moment I discovered quilting, I am totally hooked on it. I made ​​you curious enough now? Well then here come some pictures.

Als eerste heb ik Sarah erbij geroepen, want dat is het model van vandaag!


First I called Sarah, she is the model for today!


07 mei 2011 dorothy klaar (4)


Zoals je ziet aan haar tevreden blik is m’n allereerste quilt goedgekeurd! Niet alleen is het een lekker warme quilt geworden…


As you can see on her contented look my first quilt was approved! Not only is it a nice warm quilt ...

07 mei 2011 dorothy klaar


… maar het ligt ook nog eens voortreffelijk! … it is also very comfortable!


Helaas is het me niet gelukt om de quilt door Sarah te laten vasthouden dus dan maar uitgespreid op de bank zodat jullie hem in z’n geheel kunnen zien.


Unfortunately I was unable to let Sarah hold the quilt so then I spread it on to the bench so you can see it in it’s entirety.

07 mei 2011 dorothy klaar (2)


Waar ik nu nog erg over zit te twijfelen, is of ik hem gelijk in de wasmachine zal stoppen. Bij iedereen lees ik altijd dat ze hem gelijk wassen en vervolgens in de droger doen, maar wat daar de reden van is weet ik eigenlijk niet. Gaat hij er dan nog mooier uitzien?


Tja, eerlijk gezegd vind ik het doodeng!!! Wat nou alstie krimpt of zo?? OOoohhhh…. daar moet je toch niet aan denken?!?


What I still really have doubts about is whether I will put him in the washing machine. In all blogs I read they always wash it immidiately and then into the dryer, but what is the reason I do not know. Does he still look beautiful?
Well, I really find it scary! What now when it will shrink or something? Ooohhh .... I don’t want to think about that?!?


Trouwens… nu vergeet ik jullie in alle opwinding helemaal te vertellen dat we vorige week een midweek naar Duitsland zijn geweest. Was heerlijk hoor! Omdat het maar voor een paar dagen was, had ik behalve een boek verder niets meegenomen. Geen naaiwerkje bedoel ik. En weet je wat? Ik miste het echt… zo lekker wat steekjes maken. Nou ja, nu kan ik me hart weer ophalen met blok 3 van de MQ. Hier nog een paar foto’s:


In the excitement I completely forget to tell you that last week we went for a short vacation to Germany. It was great! Because it was just for a few days, I had not taken anything to do except a book. No sewing stuff I mean. And you know what? I really missed it ... so nice to make some stitches. Well, now I enjoy sewing again with block 3 of the MQ. Here are some pictures of our vacation:

IMG_0211


We zaten bij de Moezel, wat een uitzicht hé? We hebben ook een paar plaatsen bezocht zoals Bernkastel…


We stayed in a house close by the river ‘the Moselle’, what a view huh? We also visited a few places like Bernkastel ...

IMG_0197IMG_0196


… Trier met de prachtige kerk… Trier with it’s beautiful church…


IMG_0244 IMG_0237 IMG_0241IMG_0238


… en voor de jongens zijn we naar de dichtstbijzijnde rodelbaan gereden. Ze vonden het geweldig leuk en hárd dat het nog ging!!


... for the boys we drove to the nearest toboggan run. They thought it was great fun and it went so fast!

rick rodelbaan IMG_0266rodney rodelbaan


Voor we weggingen had ik alles weggewassen, maar jullie begrijpen het al… er ligt weer een hele berg dus ik ga maar weer gauw aan de slag!


Before we left I had everything washed away, but you understand it already ... there is a whole bunch again so I'm going back to work!

fijne dag! have a nice day!

zondag 1 mei 2011

Mystery Quilt blok 2

Wat een heerlijk weer is het toch! Elke avond na het eten gaan Ton en ik een stuk lopen en genieten we van alles wat groeit en bloeit. Wanneer we onze wijk uitlopen, staan we eigenlijk meteen tussen de weilanden. Dat heb je natuurlijk wanneer je aan de rand van een dorp woont. Soms kiezen we voor een wandeling langs de Vecht… daar zal ik volgende keer wat foto’s nemen om te laten zien. Soms ook gaan we de andere kant op en dat is de Bethune polder. Daar kun je stukjes vinden waar je helemaal niemand tegenkomt en waar je alleen het geluid van de bijen en vogeltjes hoort. Vorige keer had ik mijn fototoestel meegenomen, want ik wilde graag een foto nemen van een plant die daar in bloei staat. Geen idee wat het is, maar ik vond het zo’n mooi gezicht!


What a nice weather is it! Every night after dinner Ton and I walk a lot and we enjoy everything that grows and flourishes. Because we live at the edge of our village, we only need to walk down the street and there we are… right between the meadows. Sometimes we opt for a walk along the Vecht ... next time I will take some pictures to show. Sometimes we go the other way and that is the ‘Bethune polder’. There you can find places were you don’t meet anyone, and where the only sound you hear is birds and bees. Last time I brought my camera because I wanted a picture of a plant in bloom there. No idea what it is, but I found it such a beautiful sight!

IMG_0177 IMG_0174

Mooi hé? Hier nog wat foto’s:

Nice huh? Here some more pictures:IMG_01691IMG_0184IMG_0186


Natuurlijk niet alleen maar natuurfoto’s vandaag. ;-)

Graag wil ik jullie ook blok 2 van de MQ laten zien….

Of course not only pictures of wildlife today. ;-)
I would like to show you also block 2 of the MQ....IMG_0188Terwijl ik bezig was met de letters, viel het me ineens op dat de letter ‘M’ op de quilt van Veronique eigenlijk verkeerd om staat. Zou ze dat nou expres gedaan hebben of zou ze de letter per ongeluk verkeerd geknipt hebben en toen gedacht hebben: “ik naai hem er gewoon verkeerd om op, want dat staat net zo gezellig!”


While I was busy with the letters, I suddenly noticed that the letter 'M' on the quilt of Veronique is actually wrong. Did she do this on purpose, or did she cut the wrong letter by accident and then thought: "I just sew it the other way round, because that is just as fun!"

Kijk hier heb ik een foto van de ‘M’ zoals het eigenlijk ‘hoort’:

Here is a picture of the letter ‘M’ as it is on Vero’s quilt:Born%20to%20quilt%202Toen ik daar eenmaal over na had zitten denken, besloot ik om de ‘M’ er tóch andersom op te zetten. Gewoon op de manier zoals je die letter ook schrijft… kan best toch? Inmiddels heb ik pakketje 3 natuurlijk alweer binnengekregen, maar daar heb ik nog niets aan gedaan. Eerst wil ik graag Dorothy helemaal af hebben en dat is bijna zover!! Dus de volgende keer foto’s van mijn állereerste quilt, yeahhhh!!!!


Once I started thinking about it, I decided to sew the ‘M’ vica versa. Just the way you also write that letter... or do you think it looks strange? Meanwhile I have already received packet 3 already, but I haven’t started with it yet. First I would like to have Dorothy completely finished and it's almost time! So the next time, photos of my very first quilt, yeahhhh!!

fijne dag allemaal! have a nice day you all!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...