zaterdag 16 april 2011

leuke award

Van Margreet kreeg ik gisteren deze leuke award toebedeeld… dankjewel hoor Margreet!


award


En zoals jullie inmiddels vast al wel weten, hoort er bij het krijgen van een award meestal een aantal regels en zo ook bij deze. Als eerste geef je de award door aan 5 bloggers met minder dan 100 volgers, vermeld hun namen inclusief link naar hun blog en als laatste beantwoord je de hieronder vermelde 5 vragen. En juist om die vragen vind ik deze award weer eens iets anders dan anders, kijk maar:


1. Waarom ben je met bloggen begonnen? Vorig jaar januari zat ik een beetje op internet te kijken en zoals zo vaak kom je dan van de ene site bij de andere terecht en uiteindelijk zat ik te lezen bij iemand op haar blog (geen idee meer wie). Het concept van het bloggen kende ik nog helemaal niet, maar toen ik zo eens een aantal blogs bekeken had, was ik gelijk hartstikke enthousiast. Wat léuk om je interesses op deze manier te kunnen delen met een heleboel andere mensen die dezelfde interesses hebben. En wat een inspiratie deed ik op door al die mooie blogs! De beslissing was dus snel genomen!


2. Welke blogs volg je? Op mijn andere blog inn het begin vooral blogs van mensen die kaarten maken, daarna kwamen daar een heleboel woonblogs bij, maar via dit blog volg ik vooral de quiltblogs en andere handwerkblogs.


3. Wat is je favoriete kleur? Nou dat ligt er een beetje aan… eigenlijk is mijn lievelingskleur blauw en dan vooral het vergrijsde antieke blauw of juist het lichte ijsblauw. Maar in huis vind ik naturellen het mooist zoals mijn taupe-kleurige muren en ook wit vind ik dan erg mooi. In de tuin heb ik over het algemeen ook blauwe bloemen, want die vind ik dan weer zo mooi staan bij vergrijsde spullen, maar ook roze bloemen mogen in mijn tuin komen wonen hoor. :-)


4. Wat is je favoriete film? the Holiday, Avatar en Lord of the Rings


5. Welk land zou je nog eens willen bezoeken? Dat zijn er eigenlijk nog heel veel. Engeland, Schotland en Ierland staan hoog op mijn lijstje, maar ook zou ik heel graag naar landen als Borneo of Peru o.i.d. gaan… landen waar de natuur zo prachtig en overweldigend is. Of Japan, China, Nieuw-Zeeland, Tibet… hahaha nog heel wat wensen dus.


Deze award geef ik door aan:


Petra


Nadine


Ria


Ciska


Marion


Veel plezier ermee, maar voel jullie niet verplicht tot plaatsing van deze award hoor!


fijne dag iedereen!!


verdeling


Yesterday I got this nice award from Margreet and I think it’s a nice one, thank you Margreet.


And as you all know by now, when getting an award usually a number of rules are comming with it and these are the rules this time. Pass the award on to 5 bloggers with less than 100 followers, including their names with link to their blog and finally answer the 5 questions below. And because of these questions I think this award is something different, look:


1. Why did you start blogging? Last January I was looking on the internet and as usual I got from one site to another and eventually I cam across someone's blog (no idea who). The concept of blogging I did not know, but when I had looked at a number of blogs, I was very excited. How nice to share your interests in this way with a lot of other people with the same interests. And what an inspiration I did through all those lovely blogs! The decision was quickly taken!


2. Which blogs you follow? On my other blog in the beginning mainly of people who make cards, then there were a lot of blogs about home decorating, but through this blog I follow mainly the quilt blogs and other craft blogs.


3. What is your favorite color? Well that depends... actually my favorite color is blue and especially the grizzled old blue or light ice blue. But in my house I like natural colors like my taupe-colored walls and white I find very beautiful. In the garden, I also tend to blue flowers, because I think they match beautiful with greyish stuff like old flowerpots or zinc, but also pink flowers may come and live in my garden though. :-)


4. What is your favorite movie? the Holiday, Avatar and Lord of the Rings


5. What country would you still like to visit? That is actually still a lot. England, Scotland and Ireland are high on my list, but I'd love to see places like Borneo or Peru sometime ... countries where nature is so beautiful and overwhelming. Or Japan, China, New Zealand, Tibet ... hahaha still lots of wishes.


I give this award on to:


petra, Nadine, Ria, Ciska, Marion


Have fun, but don't feel obliged to place this award on your blog!


have a nice day everyone!!

zondag 3 april 2011

gepriegel in de lente

Wát een heerlijk weer was het gisteren hé? Hebben jullie er ook zo van genoten? Na alle goede voorspellingen vond ik het aan het begin van de middag een beetje tegenvallen… de wind was hier toch best nog wel fris. Maar later in de middag konden we toch lekker buiten zitten om van het zonnetje te genieten.


What a lovely weather yesterday wasn’t it? Did you also enjoyed it so? After all the good predictions I was at first a bit disappointed at the beginning of the afternoon... the wind was still quite fresh. But later in the afternoon we were able to sit outside to enjoy the sunshine.

Na al jullie lieve reakties op mijn vorige bericht, waar ik jullie ook heel erg voor wil bedanken, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik stof gaan halen om aan ‘Spirit of Winter’ te gaan beginnen. Mijn moeder had ooit van iemand een schoenendoos vól met borduurgaren gekregen en daar ben ik eerst in gaan snuffelen om te zien welke kleurtjes ik kon gebruiken. Het patroon heeft zo ongeveer 90 verschillende kleurtjes dus dat zijn er heel wat, maar in de doos van mam vond ik zo’n 60 nummers die ik nodig had. Nu maar hopen dat het ook de goede nummers zijn, want het garen is allemaal op kartonnetjes gewikkeld waar de nummers bijgeschreven zijn.


After all your kind responses to my previous post, for which I want to thank you all so much, I plucked up courage and I went to get fabric to get started with 'Spirit of Winter ". My mother once received a shoebox full with embroidery thread from someone and I first took a look in that box to see what colors I could use. The pattern has almost 90 different colors, so that’s a lot, but in mom's box I found about 60 colors that I need. Lets hope that these are the right colors, because the yarn is all wound on cardboard where the numbers are credited.


IMG_0144


De ontbrekende kleurnummers heb ik er bijgekocht en inmiddels ben ik begonnen. Het zijn wel iemiemienie kruisjes en op het kleine stukje dat ik inmiddels geborduurd heb, kom je al 5 verschillende kleurtjes tegen. Niet dat dat ook te zien is, want de kleuren liggen zo dicht bij elkaar! Het is dus ook best lastig te zien waar je gebleven bent… maar het komt goed!


The missing color numbers I have bought and I've started. The crossstitches are very tiny and in the small piece I've been stitching, you find already 5 different colors . Not that it can also be seen, because the colors are so close together! So it is quite difficult to see where you left off ... but it will turn out ok!

IMG_0145


Met Dorothy ben ik inmiddels de laatste rand aan het quilten en daarna kan ik de binding erom gaan zetten. Nu heb ik geen flauw idee hoe je zoiets doet, dus daarvoor ga ik maar eens snuffelen op youtube of zo. Er is vast wel ergens een duidelijk filmpje te vinden. Of misschien staat er wel iets over in het boek: 300 quilttips & technieken van Susan Briscoe. Een poosje geleden las ik dat Margreet dit zo’n fijn boek vond en heel toevallig (daar heb je het woordje ‘toeval’ weer) kwam ik diezelfde week het boek tegen bij zo’n soort winkel als ‘de slegte’. Nou, gelijk meegenomen natuurlijk hahaha.


With Dorothy I'm now working on the last border of the quilt and then I can go about putting the binding. Now I have no clue how to do something like that, so therefore I think I'll browse on youtube or something. There is surely something to find there. Or maybe there is something about it in the book: 300 quilting tips & techniques by Susan Briscoe. A while ago I read that Margreet thought this book was so good and quite by accident (there you have the word 'coincidence' again) I came across that book the same week and I bought it right away hahaha.

IMG_0149


Omdat de lente nu aangebroken is, werd het toch echt eens tijd om het kleine kerstquiltje weg te halen waar ik mee bezig was op de laatste dag dat mijn moeder en ik nog samen waren. Volgend jaar zal ik het weer tevoorschijn halen en zullen de herinneringen die dan bovenkomen hopelijk niet zoveel pijn meer doen. Maar voor nu berg ik het even op en heb ik een nieuw klein lentequiltje gemaakt. Op het blog van Marian had ik een schattig patroontje zien staan (dankjewel Marian voor dit schattige patroon) en daar had ik wel zin in. Zij maakt de mooiste dingen helemaal in mijn smaak en zet daar ook nog eens vaak het patroon van op haar blog dus het is zeer de moeite waard om eens een kijkje bij haar te nemen.


Because the spring has now arrived, it was really about time to take away the little Christmas quilt that I was making on the last day that my mother and I were together. Next year I will again take it out and hopefully the memories that will come up won’t hurt as much anymore. But for now I store it carefully and I made ​​a new small springquilt. On the blog of Marian I had seen a cute pattern (thank you very much Marian for this cute pattern) and I liked the idea. She makes the most beautiful things all in my taste and often she puts the pattern on her blog so it's worthwhile to have a look at her blog.

Kijk… zo is het geworden:


Look… this is the result:


IMG_0132 IMG_0135


De onderrand lijkt op de foto een beetje scheef, maar in het echt niet hoor! Ik vind het zelf erg leuk geworden en het staat ook heel gezellig. ;-))


Ben benieuwd wat jullie ervan vinden! Nu ga ik eerst een kop koffie zetten en dan nog maar even een paar steekjes borduren… met die priegelige kruissteekjes lukt dat het beste wanneer ik voldoende licht heb natuurlijk.


On this picture the bottom of the quilt looks a bit crooked, but in real it doesn’t! I think it turned out very nice and it looks also very cosy. ;-)) I'm curious what you think! Now I am going to make myself a cup of coffee and then going to make a few embroidery stitches... such tiny crossstiches succeeds best when I have enough natural light.


fijne dag allemaal! have a nice day you all!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...