dinsdag 27 september 2011

lekker smikkelen

Gisteren was Rick jarig… 14 jaar alweer!!! Wat vliegt de tijd! En terwijl 13 jaar voor mij nog echt voelt als kind, heb ik bij 14 jaar al echt het gevoel dat ze aan de drempel staan van het volwassen worden. Deze jaren gaan toch echt te snel…

Nou ja, laat ik hier maar niet langer bij stilstaan want er is toch niets aan te veranderen. Gelukkig wonen alle drie de jongens nog lekker thuis en daar ben ik erg blij om. Zo kunnen we tenminste nog eens regelmatig wat leuks doen samen. Zoals afgelopen weekend toen Rick en ik een taart gebakken hebben. Aankomend weekend gaan we zijn verjaardag vieren en dat doen we dit keer samen met mijn verjaardag (30 september) en de verjaardag van Ton (4 oktober). Normaal gesproken vieren we alleen de verjaardag van Rick omdat het voor een kind natuurlijk niet zo leuk is om de aandacht te moeten delen wanneer je je verjaardag viert. Maar dit keer ligt het iets anders… Ton wordt 50 jaar!! Daarom gaan we met schoonmoeder, schoonzusje met man en kinderen, wat vrienden van ons en ons eigen gezinnetje uit eten.

Yesterday it was Rick’s birthday ... 14 years old already! How time flies! And while 13 years for me really feel like a child, I think 14 years really feels like they are at the threshold of maturity. These years are really going too fast ...
Well, I no longer dwell on it here because there is nothing that can be done about it. Fortunately all three boys are still living at home and I am very happy with that. So we can at least have some fun together regularly. Like last weekend when Rick and I have baked a cake. This weekend we celebrate his birthday and this time we also celebrate my birthday (Sept. 30) and Ton's birthday (October 4). Normally we only celebrate the anniversary of Rick because a child obviously doesn’t want to share all the attention when celebrating his birthday. But this time is different… Ton is getting 50 years old! That's why we go with his mother, his sister with husband and children, some of our friends and our family out to dinner.

Nu lijkt het Rick leuk om niet alleen taart te kopen, maar er ook eentje zelf te bakken. Daarvoor moest hij natuurlijk wel eerst even oefenen. Laatst had ik een heel leuk taartenboek gekocht en daar had hij er al gelijk eentje uitgezocht. Kijk dit is het boek:

Rick doesn’t only want to buy cake, but also bake one himself! He had to get some practice of course. Recently I bought a very nice cake book and he had already chosen one that looks delicious. Look, this is the book:

taartenboek

Daar staan me toch lekkere taarten in!!! Met een beetje hulp van mij heeft Rick toch een heleboel zelf gedaan:

There are tasty cakes in it!!! With a little help from me, Rick has done a lot himself:

rick bakt taart 2011_09_11 IMG_0434

Dit is het resultaat… vruchtentaart met vanilleroom, hmmmmm:

This is the result ... fruit cake with vanilla cream, hmmmmm:

IMG_0446

Behalve Ton, Rick en ik is ook mijn schoonmoeder in september jarig… 20 september om precies te zijn. Naast het kadootje dat we voor haar gekocht hadden, had ik ook een klein herfstquiltje gemaakt voor aan de muur:

Besides Ton, Rick and me my mother in law’s birthday is in September... September 20th to be exact. Besides the gift we had bought for her, I had made her a little wallhanging:

sept 2011

Best leuk geworden hé? Ik was door een vroegere kennis van mijn moeder uitgenodigd voor een kop koffie en voor haar heb ik er toen ook maar eentje gemaakt:

Become pretty fun huh? I was invited by an old acquaintance of my mother for a cup of coffee and I made one for her as well:

sept 2011 voor greet

Dit waren wat kleine dingetjes tussendoor… nu weer snel verder met de Mystery Quilt!

These were some little things in between ... now quickly proceed with the Mystery Quilt!

fijne dag!! have a nice day!!donderdag 15 september 2011

zo moeder, zo dochter

Afgelopen dinsdag was het precies een jaar geleden dat mijn moeder en ik afscheid van elkaar moesten nemen. Zij was heel erg belangrijk in mijn leven en ik mis haar ontzettend. We deden dan ook van alles samen. Boodschappen doen, tussendoor een kop koffie drinken bij de HEMA en daarna soms nog even door naar de hobbywinkel in de buurt.

Net als ik was mijn moeder namelijk gek op handwerken! Ze kon absoluut niet stilzitten dus altijd had ze wel een werkje onderhanden. Omdat ik enig kind ben en ook mijn vader niet meer leeft, heb ik alles wat van haar was mee naar huis genomen. En dat is veel kan ik je vertellen!! Zelfgemaakte kaarten, gehaakte kleedjes, borduurwerkjes, noem maar op. Nu vind ik het wel erg leuk om ook eens iets te laten zien van wat zij gemaakt heeft. Ze was ontzettend trots op mijn blog en vertelde dat aan iedereen die het maar horen wilde en ik weet zeker dat ze het prachtig had gevonden om de reacties te lezen op iets dat zijzelf gemaakt had.

Last Tuesday was exactly one year ago that my mother and I had to say goodbye to each other. She was very important in my life and I miss her terribly. We did everything together. Shopping, in between a cup of coffee at the HEMA, and then sometimes go to the hobby shop nearby.
Just as myself my mom loved to craft! She absolutely could not sit still so she always found herself something to do. Because I am an only child and my father is no longer alive, I  took everything that belonged to my mother to my home. And that's a lot I can tell you! Homemade cards, crocheted doilies, embroidery, you name it. Now I find it very nice to show some things she made​​. She was very proud of my blog and told everyone who would listen about it and I'm sure she had found it wonderful to read the comments on something that she herself had made.

Om te beginnen laat ik jullie iets zien dat ze gehaakt heeft. Net als het borduurtje dat ik daarna zal laten zien, heeft ze dit gemaakt in de tijd dat ze voor onderzoek in het ziekenhuis lag. Wanneer ik op bezoek ging en haar kamer binnenkwam, zag ik vaak dat ze maar wat voor zich uit lag te kijken. Iets lezen wilde ze niet en ook haar handwerkje hoefde ik niet mee te brengen. Tot ik zei dat ik het wel erg leuk zou vinden wanneer ze iets voor me wilde maken… toen ging ze gelijk aan de slag omdat ze dat nou eenmaal graag voor me deed. En gelukkig bleek ze er toch nog plezier in te hebben.

To begin let me show you something that she has crocheted. Like the embroidery I will show you after this, she has made it ​​in the time she was in hospital for research. When I went to visit her and entered her room, I noticed that often she was just lying there, staring. She didn’t want something to read and she didn’t want me to bring her needlework. So I said I really do like it when she would make something for me ... then she went right to work because she loved making me happy. And luckily she was having fun making it.

IMG_0456 Dit zijn twee gehaakte deeltjes die d.m.v. het lint aan elkaar gemaakt zijn. Het is de bedoeling om er een zakje met bv lavendel in te doen zodat je een geurzakje hebt.

These are two crochet particles tied together with ribbon. The intention is to put a little bag of lavender in it for instance so you have a scent bag.

IMG_0453 Dit borduurtje vind ik zelf heel erg mooi… ik ben namelijk gek op engeltjes! En in deze mooie kleur blauw vind ik het extra mooi. Nu weet ik alleen niet zeker wat ik ermee zal doen. Zal ik het inlijsten in een mooi wit lijstje of zal ik er een mooi randje omheen maken?

This embroidery I find very beautiful myself... because I love angels! And in this beautiful blue color, I find it even more beautiful. Now I'm just not sure what I will do. Shall I frame it in a beautiful white list or shall I make a nice border around it?

IMG_0454Kijk, deze blauwe stofjes heb ik vorige week gekocht omdat ik blauw aan het sparen ben om aan de Dear Jane te kunnen beginnen, maar van zoiets zou ik bv ook een mooie rand met sterren of zoiets kunnen maken. Of denken jullie dat het te druk zal worden? Ik zou het wel erg fijn vinden om te doen… dan zou ik iets van ons samen hebben.

Look, this blue fabrics I bought last week because I'm saving up blue to start the Dear Jane, but with fabric like this for instance I also could make a nice border with stars or something like that. Or do you think it will be too busy? I would be very happy to make something like that... I would have something of us together.

Net als mijn moeder die altijd wat omhanden moest hebben, heb ik hetzelfde euvel… een beetje op een stoel zitten niksen is niks voor mij. Vorige week had ik alleen geen zin om met mijn MQ-blok verder te gaan en wist ik even niet wat ik dan wél zou doen. Gelukkig is daar dan altijd nog het internet waar altijd wel een leuk ideetje op te vinden is. Hier en daar eens even gaan kijken en toen viel mijn oog ineens op zo’n mooie biscornu.

Tot voor kort had ik daar nog nooit van gehoord, maar het bleek een speldenkussen te zijn. En geloof het of niet… ik had nog helemaal geen speldenkussen!! Dat was dus het ei van Columbus… ik ging een biscornu maken. Zo gezegd, zo gedaan en hier is het eindresultaat…

Like my mother who always wanted something to do, I have the same... a bit sitting in a chair doing nothing is not for me. Last week I just didn’t feel like working on my MQ-block, and I did not know what I would do. Fortunately, there is always the internet where there is always a good idea to be found. Here and there I took a look and then suddenly I spotted a beautiful biscornu.
Until recently I had never heard of a biscornu, but it turned out to be a pincushion. And believe it or not ... I had no pincushion! So that was the thing ... making a biscornu. No sooner said than done and here is the final result ...

sept 2011 biscornu  Geborduurd op witte stof met bruin/beige/blauw. Dat vind ik zo’n mooie kleurencombinatie! En in het midden een mooie knoop uit het zakje van mijn moeder. Het ruikt ook nog eens heel lekker, want bij het vullen heb ik er een handvol lavendel uit de tuin ingedaan.

Embroidered on white linnen with brown / beige / blue. I think that's a lovely color combination! And a nice button in the middle was one of my mother. It smells also very good, because while filling it I put a handful of lavender from the garden in it.

fijne dag! have a nice day!

zondag 11 september 2011

Boeken, films en toch nog wat gedaan

Hoog tijd om weer eens iets te laten zien hier op het blog. Helaas heb ik nog niet al te veel gedaan, want ik heb flink de griep gehad waardoor ik ruim 2 weken gewoon geen fut had om met mijn lapjes in de weer te gaan. Zin wel, maar geen energie.

Wat ik wel gedaan heb, is lekker veel lezen! Mijn favoriete genre is fantasie en daar heb ik dan ook heel wat boeken van en van die boeken is Robin Hobb toch wel mijn favoriete schrijfster. De laatste maand heb ik dan ook een aantal dikke pillen verslonden!! Als eerste de 3 delen uit de serie ‘de zieners’.

It is really time to show something here on my blog. Unfortunately I have not done too much, because I had the flu more than 2 weeks and I had no energy to stitch.
What I did was lots of reading! My favorite genre is fantasy and I therefore I have many of these books and Robin Hobb's still my favorite writer. The last month I have therefore read a number of them! At first three parts of the series "the Farseer".

robin hobb ziener En alsof dat nog niet genoeg was, heb ik daarna de 3 delen uit de vervolgserie gelezen… de boeken van de nar.

And if that was not enough, then I have read 3 parts in the sequel ... the books of the fool.

robin hobb narEcht zooooo jammer dat ze uit zijn! Het is echt een aanrader voor mensen die ook van fantasie-boeken houden! Robin Hobb heeft natuurlijk nog veel meer geschreven en vaak grijpt ze in haar boeken terug naar plaatsen waarover ze in een vorig boek ook geschreven heeft. Niet dat je die boeken persé gelezen moet hebben, maar het is wel leuk natuurlijk.

Eén van haar series, de Levende Schepen, kende ik nog niet en die zijn ook niet meer te krijgen in de boekhandel. Nadat ik al verschillende keren had gesnuffeld wanneer er hier eens een boekenmarkt was bv of op marktplaats, had ik een paar weken terug geluk. Alle drie de delen van de Levende Schepen stonden op MP te koop. Geen moment geaarzeld natuurlijk en inmiddels ben ik al een heel eind in deel 1.

Too bad I have finished them! It is highly recommended for people who also love fantasy-books! Robin Hobb has a lot more written and often intervenes in her books back to places about which she has also written in a previous book. Not that you necessarily must have read those books, but it's nice of course.
One of her series, the Liveship Traders, I have not read yet and they are no longer available in bookshops. After I had been searching for them at markets, I had a couple of weeks back fortune. All three parts of the LivingVessels stood up for sale at Marktplaats. Naturally I did not hesitate and now I am halfway in Part 1.

verdeling

Een mens kan niet alles tegelijk (erg jammer soms) dus het quiltwerk is een beetje blijven liggen. Maar toch heb ik eindelijk blok 6 van de Mystery Quilt af! En ben ik dus op de helft!!! Nog 6 blokken te gaan!

A woman can not do everything at once (sometimes unfortunate) so quilting has been left aside a bit. Yet I finally finished block 6 of the Mystery Quilt! 6 Blocks done, 6 more blocks to go!

11 sept 2011 (2) 11 sept 2011 (3) 11 sept 2011

Nu zie ik toch ineens dat ik iets vergeten ben! Het hartje aan de halsband van Sarah moet er nog op plus het hartje in de bek van de vogel! Nou ja, die moeten jullie er dan maar bij denken. Inmiddels heb ik een begin gemaakt met blok 7, want aankomende week zal ik het stoffenpakketje van blok 8 al wel in de bus krijgen dus ik moet nu wel een beetje vaart gaan maken. Blok 7 vind ik zelf het leukste blok… wel weer héél groot, maar er straalt zoveel gezelligheid vanuit!

Now I suddenly see that I forgot something! The heart of Sarah's collar and the heart in the mouth of the bird! Well you have to imagine them then. Meanwhile I started with block 7, because next week I will receive the material for block 8 already in the mail so I have to speed up a little with Block 7. I think this block is the cutest one ... it’s a huge block again, but it radiates so much fun!

En weet je wat nou zo leuk is? Tijdens het appliceren zet ik lekker een dvd op van James Herriot… kennen jullie die nog? Volgens mij was ik een jaar of 15 en mijn moeder en ik zaten aan de buis gekluisterd wanneer James Herriot op tv was. Al vaker had ik met een schuin oog gekeken wanneer ik de dvd’s zag liggen in de winkel en nu eindelijk heb ik serie 1 en 2 meegenomen. Echt genieten!!

And you know what's so funny? While working with the MQ I put a nice DVD on, James Herriot ... you know that one? I think I was 15 years old and my mother and I sat glued to the television when James Herriot  was on. I have often looked with one eye when I saw the DVDs lying in the store and finally I have bought series 1 and 2. And I really enjoy it!

james-herriot-seizoen-1-(dvd)

Fijne zondag allemaal! Nice sunday to everyone!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...