maandag 11 juli 2011

blok 5 is af!!

Ja hoor, ik loop nog steeds op schema… elke maand een Mystery blokje maken en dit keer dus blok 5. Het was wel een leuk blok om te maken vond ik.

Yes, I still go on schedule… every month a mystery block and this time it’s block 5. It was a nice block to make I think.

blok5

In het echt ziet het geborduurde gedeelte er mooier uit dan nu op de foto. Waarschijnlijk zorgt de borduurdraad die achterlangs loopt voor een licht hobbeltje in de stof en met het maken van een foto krijg ik daardoor gelijk een schaduw die je in het echt eigenlijk niet ziet.

Actually the embroidered area look nicer in real life than in the picture. Probably the embroidery thread that runs from behind makes a light bump in the fabric and that is making a shadow in the picture that you do not see in real life.

Ik kom soms wel voor verrassingen te staan met deze quilt en dat zijn dan geen aangename verrassingen helaas. Natuurlijk komt dat omdat ik pas begin met quilten en daardoor af en toe fouten maak. Maar van elke fout leer ik weer een beetje bij zodat ik over een quiltje of 10 de boel misschien wel aardig onder controle heb hahaha.

In het geval van deze MQ bijvoorbeeld ben ik achter het volgende gekomen: Wanneer ik de patroondeeltjes uitknip, moet ik dat binnen de lijntjes doen en niet buiten de lijntjes. Want wat gebeurd er wanneer ik het buiten de lijntjes uitknip? Wanneer ik dan het patroondeeltje op de stof leg en er een lijntje omheen teken, wordt het deeltje dus een ietsiepietsie groter dan het eigenlijk zou moeten. In het geval van Sarah de hond bv, is dat natuurlijk geen probleem. Maar wanneer je nou de blokken en driehoeken van de buitenrand neemt… ja, dan worden al die ietsiepietsies ineens bij elkaar zomaar ½ cm of zelfs wel bijna 1 cm en klopt de uiteindelijke maat van het blok niet meer.

Tja, nu weet ik dat, maar nu is het te laat… Maar goed, ik zal wel een oplossing bedenken. Zolang ik maar zorg dat de blokken straks goed aan elkaar passen, is er geen man overboord natuurlijk.

I'll sometimes get an unpleasant surprise while making this quilt. Of course it is because I am just a starting quilter and therefore I sometimes make mistakes. But every mistake I learn a bit so in about 10 quilts or so I might have the whole thing under control. hahaha


In the case of this MQ for example, I came across the following: When I cut out the pieces of the pattern, I must do that within the lines and not outside the lines. Because what happens when I cut outside the lines? When I get the pieces on the fabric and put a line around it, the fabric is going to be slightly bigger than it should be. In the case of Sarah the dog for instance, it is of course no problem. But when you're doing the same with the blocks and triangles of the borders ... yes, then all of a sudden all those tiny bits together make just ½ cm or even 1 cm and the final size of the block will be wrong.


Well, now I know that, but it's too late ... Anyway, I'll think of a solution. As long as I make sure the blocks fit together well, there is not a man overboard, of course.

Dan nog de vraag: ‘maak ik eerst alle blokken om het in z’n geheel door te quilten?’ of ‘ga ik voor de quilt-as-you-go variant?’ Na lang dubben heb ik besloten dat ik voor het laatste kies en het blok voor blok ga doorquilten. Dan neem ik voor elk blok ook een andere achterkant stof zodat de achterkant straks een soort lappendeken wordt. Dat past wel goed bij zo’n country-quilt vind ik. Alleen heb ik geen flauw benul hoe ik die blokken dan later aan elkaar moet maken, want bij deze quilt zitten er geen sashings tussen de blokken. Als alles goed is, laat José van ‘quilt-it & Dotty’ binnenkort zien hoe dat in z’n werk gaat.

We wachten maar rustig af dus…

Then there is the question: "do I sew all the blocks together and then quilt?" Or "will I choose the quilt-as-you-go version?" After a lot of thinking, I decided to go for the last option and go quilting block by block. For each block I will take a different backing fabric so that the back will look like a patchwork blanket. This fits well with a country-quilt I think. Only I have no idea how to sew the quilted blocks together, because in this quilt are no sashings between the blocks. If all goes well, Jose of 'quilt-it & Dotty' will soon teach us on Dorry’s blog how it's done.

So we just have to wait for that…

leeloo_barhalloween04

donderdag 7 juli 2011

Alleen maar even kijken…

Regelmatig wanneer ik in het winkelcentrum ben, loop ik even binnen bij de kantoorboekhandel. Alleen maar even kijken omdat ik nou eenmaal gek op boeken ben. De vloer bij het gedeelte met hobbybladen begint al aardige slijtplekken te vertonen volgens mij, want natuurlijk moet ik wel in de gaten houden wat er zoal nieuw is in hobbyland. Het Magnolia-magazine voor het maken van kaarten is bijvoorbeeld een mooi blad. En zo vind ik ‘het borduurblad’ ook heel verleidelijk. Maar de laatste tijd ben ik sterk en leg ik ze met een spijtig gezicht weer terug. Je kunt nou eenmaal niet álles kopen hé? Wat wel altijd mee naar huis gaat, is de nieuwe quiltmania. Thuisgekomen pak ik dan eerst de boodschappen uit, zet ik thee en vervolgens kruip ik lekker in m’n stoel om daar eens even heerlijk van te gaan genieten.

Regularly when I'm at the mall, I walk in at the office supply store. Just to take a brief look because I'm crazy about books. The floor in the hobby magazines section starts to show worm places at that spot, because of course I have to keep track of what is new in hobby-land. The Magnolia magazine for creating cards is a beautiful magazine .And so I find "the embroidery magazine" very tempting. But lately I am strong and with a sad face I place them back again. You can’t just buy anything you like right? What always goes home with me, is the new quilt mania. Back home I unpack the groceries first, I make myself a pot of tea and then I crawl into my favorite chair and enjoy the beautiful quilts.

Een paar weken geleden stond ik ook weer voor het tijdschriften vak en toen viel mijn oog op een nieuw borduurboek. 196 Pagina’s maar liefst en móói!!!!

A few weeks ago I was standing there again and my eye caught this new embroidery magazine. 196 Pages and soooo beautiful!!! 

IMG_0333

Voor iemand die van engelen en elfjes houdt, is dit wel een héél verleidelijk boek! Het ene patroon nog mooier dan het andere! Ook staan er een paar hele mooie kerstpatronen in en dat geeft me altijd gelijk dat gezellige, knusse kerstgevoel. Ik zal jullie er nu eerst een paar van laten zien. Wat dacht je van deze?

For someone who loves angels and fairies, this is such a tempting book! One pattern even more beautiful then the other! Also there are some very nice christmas patterns in this book and that always gives me such a nice, cosy christmasfeeling. Now I will show you some of the patterns first. How about this one?

IMG_0339IMG_0340

of deze… or this one…

IMG_0338

en natuurlijk de kerstpatronen… and ofcourse the chrismaspatterns…

IMG_0335 IMG_0334 IMG_0337

en mijn favoriete kerstpatroon… and my favorite christmaspattern…

IMG_0336

Maar nee… ik had mezelf beloofd om op borduurgebied niks meer te kopen dus heb ik het boek weer teruggelegd. Op dit moment ben ik druk met quilten en aangezien ik nog heel wat lapjes nodig heb om te kunnen starten met de Dear Jane, kan ik mijn geld beter besteden dan aan dit boek toch?

Maar ja, jullie raden het al… de hele avond moest ik eraan denken. ‘het zijn toch wel prachtige patronen’ en ‘er lagen er maar 2 en straks zijn ze weg’ . De volgende dag toch nog even wezen kijken en oooooh… er lag er nog maar eentje!!! Ja nou toen kon ik niet anders… snel van de plank geplukt en lekker mee naar huis. En genieten doe ik hoor… steeds weer even doorbladeren en genieten. Maar weet je nou wat zo jammer is? Dat ze bij zulk soort boeken niet gelijk een paar extra handen en een zakje extra tijd verkopen!! *zucht*

fijne dag!

But no ... I had promised myself to stop buying anything in the embroidery area so I put the book back. At this moment I am busy with quilting and since I need a lot of fabric to get started with the Dear Jane, I can spend my money better than buying this book right?

But yes, you guessed it ... all I could think about that evening was the book. "They are surely beautiful patterns" and "there were only two, and soon they're gone." The next day I went back to have another book and... oooooh there was only one left! Yeah well ... there was only one thing I could do so I quickly took it off the shelf, bought it and took it home. And now I enjoy browsing over and over again. But you know what? It’s such a shame they don’t sell an extra pair of hands and a bag of extra time with it! * sigh *

have a nice day!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...