vrijdag 28 januari 2011

thee met koekjes

Iedereen heel erg bedankt voor de tips over de vulling die ik het beste kan nemen straks. Daar kan ik wel wat mee hoor. Dan heb ik ook nog een vraagje over de stof voor de achterkant, maar daar kom ik later wel een keertje op terug.

Eerst even iets anders… thee met koekjes! Nu denken jullie natuurlijk: “hmmmm… dat wordt smullen!” Maar helaas, nu moet ik jullie toch teleurstellen. Deze koekjes zijn niet om op te eten, maar om naar te kijken.

----------

Thank you all for the tips on filling that can best be taken soon. I can use these tips very well. Then I also have a little question about the fabric for the back, but I will get back to that sometime later.

First something else ... tea and biscuits! Now of course you think: "hmmmm ... that is yummy!" But unfortunately, now I have to disappoint you guys. These cookies are not to eat but to watch.

borduurtje

Deze plaatjes zijn allemaal onderdeel van deze vrolijke voorstelling van een zomers servies. Volgens mij zal dat servies prachtig staan op de tuintafel… en dan nog die lekkere kersen in de schaaltjes, hmmmmm ik krijg er al helemaal zin in.

----------

These images are all part of this lively performance from a summer tea set. I think this set will look wonderful on the garden table ... and then that delicious cherries in the bowl, hmmmmm I already would like to try some.

DSC01191

Kijk, dit is hem helemaal. Hoe vinden jullie hem worden? Met dit borduurtje ben ik volgens mij al in de zomer van 2009 begonnen, maar toen mijn moeder zo ziek werd, had ik er helemaal geen zin meer in. Nu zat ik er vanmorgen eens naar te kijken en ik denk dat ik binnenkort toch de draad maar weer oppak (letterlijk haha). Alleen nog even de kersen op de taart en ernaast een zilveren taartschep. Nou ja, ‘even’ is misschien wat té optimistisch, maar het overgrote deel is toch al gedaan.

----------

Look, this is the whole thing. How do you like him? With this embroidery, I have started in the summer of 2009, but when my mother got so very sick, I didn’t feel like cross stitching anymore. This morning I sat there looking at it and I think I should continue with it. Only just the cherries on the pie and next to it a silver cake server. Well, "only just" is perhaps too optimistic, but the majority is already done.

een fijne dag iedereen! have a nice day!

maandag 24 januari 2011

Beloofd…

… is beloofd. Dus hier is dan een foto van mijn ‘Dorothy’ tot nu toe. Lekker opgeschoten wel hé?

A promise is a promise. So here is a picture of my "Dorothy" so far. Good progress don’t you think?

dorothy 24 jan 2011 (3)

Tegen de rand met golfjes zag ik nogal op, want ik dacht dat dat best erg moeilijk zou zijn en ik wist niet of het me wel zou lukken. Maar achteraf bezien viel het eigenlijk reuze mee!

Nu de laatste rand nog waarvoor ik een enorme hoeveelheid lichte en donkere vierkantjes moest knippen om die vervolgens tot vierkantjes aan elkaar te zetten. Iedere keer 1 donker en 1 licht driehoekje aan elkaar. Daarna 4 van die kleine vierkantjes aan elkaar zetten tot 1 grote… snappen jullie wel? Wacht, ik laat beter een foto zien…

----------

I was a bit scared for the border with the waves, because I thought it would be quite difficult and I did not know whether I would succeed. But in retrospect, wasn’t it that hard really!

Now the final border for which I had to cut a tremendous amount of light and dark squares and then sew them together to squares. Every time a dark and a light triangle together. After 4 of those little squares I sew them together so I get a great one ... do you understand? Wait, I better leave a photograph ...

dorothy 24 jan 2011 (5)

Door het formaat van de foto lijken het rechthoeken nu, maar het zijn echt vierkanten hoor. In totaal heb ik er 34 nodig, waarvan ik er 22 klaar heb…

----------

Because of the size of the picture they seem rectangles now, but they are really squares. In total I have 34 required, 22 of which I've done ...

dorothy 24 jan 2011 (4)

Eerlijk gezegd begin ik er nu wel een beetje genoeg van te krijgen, want ik vind het nog best een hele klus… alles met de hand natuurlijk en dan zorgen dat in het midden alles in een mooi puntje bij elkaar komt.

Maar straks heb je dan ook wat hé? Oooooh… ik kan bijna niet wachten tot het klaar is. En daarom moet ik ook niet wachten, maar werken… heel hard werken hahaha.

Wanneer het dan eenmaal klaar zal zijn, moet ik natuurlijk een tussenvulling gaan kiezen en ik heb geen idee wat ik dan moet nemen. Ik wil het wel gewoon goed kunnen wassen en in de droger kunnen doen, dus wol is dan geen goede keus. Misschien heeft iemand een tip voor mij?? Ik hoor het graag hoor!

----------

Frankly, I will start now to get a bit fed up because I think it's still quite a job ... all by hand and then of course ensure that in the middle of everything a nice tip comes together.


But later on you will have something huh? Oooooh ... I can not wait until it is finished. And therefore I can not just sit and wait, but work is required, very hard work ... hahaha.


Where once it will be ready, of course I have to choose a batting and I have no idea what I should take. I want something I can wash properly and put in the dryer so wool is not a good choice. Maybe someone has a tip for me?? I will be happy te hear!

zaterdag 22 januari 2011

Welkom

Welkom op mijn nieuwe blog ‘stokjes en steekjes’. Zoals de naam al doet vermoeden, zal dit blog vooral gaan over mijn grote hobby… handwerken.

En of dat nou borduren, haken of quilten is… ik vind het allemaal leuk! Soms ben ik dan ook met meerdere dingen tegelijk bezig, maar dat mag de pret niet drukken.

Het quilten is iets dat ik pas kortgeleden ontdekt heb. Nadat mijn moeder overleed op 13 september 2010 had ik iets nodig om mijn gedachten af te leiden en het maken van zo’n mooie quilt leek me een goed plan.

Het blijkt inderdaad een goede therapeutische bezigheid… lekker met m’n lapjes en naald en draad in de weer. Natuurlijk doe ik het wel allemaal met de hand! Dat vind ik het mooist en ook het leukst eigenlijk.

Om jullie vast een idee te geven hoe de quilt gaat worden, zal ik jullie een foto laten zien…

verdeling

Welcome to my new blog 'double crochet and stitches’. As the name suggests, this blog will mainly be about my hobby ... needlework.

And if that is embroidery, crocheting or quilting ... I think it's all fun! Sometimes I am too busy with several things at once, but that should not spoil the fun.

The quilting is something I only recently discovered. After my mother died on September 13, 2010 I needed something to get my mind off and making a beautiful quilt seemed like a good plan.

It seems indeed a good therapeutic activity ... being busy with my needle and thread and fabrics. Of course I do it all by hand! I think that is more beautiful and the most fun really.
To give you a solid idea of how the quilt will be, I'll show you a picture ...

dorothy2 nov 2010

Inmiddels ben ik alweer een stukje verder dus van de week zal ik een nieuwe foto maken om te laten zien. Mooi wordt het hé?

Ik ben er in ieder geval super trots op!!

Leuk dat je even bent komen kijken op m’n nieuwe blog en ik hoop dat je nog eens terug komt om de vorderingen te bekijken!

liefs, Jolanda

verdeling

Meanwhile, I am a little further so this week I will take a new picture to show. Beautiful isn’t it?

I am at least proud of it!

Nice of you to come and see you on my new blog and I hope you come back to see the progress!

Love, Jolanda

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...