maandag 23 januari 2012

Het begint op te schieten

Na weken stilte eindelijk weer eens een teken van leven van mijn kant. Dat werd tijd ook, want het is al een maand geleden dat ik iets gepost heb zie ik. Dat komt onder andere omdat de jongens 2 weken vrij hadden en ook Ton had deze weken vrij genomen. Wanneer iedereen dan thuis is, komt er van handwerken niet veel terecht.

Toch heb ik zo nu en dan een steekje kunnen doen aan de blokken van de Mystery Quilt dus ik heb weer 2 blokken klaar om jullie te laten zien. Blok 9:

After weeks of silence, finally a sign of life from my side. About time too, because it's been one month since I've posted anything. This is partly because the boys had two weeks vacation and Ton has taken some time of too. When everybody is at home, there is not much time to do some needlework.

Still, I occasionally did some stitching to the blocks of the Mystery Quilt so I have another 2 blocks ready to show you. Block 9:

IMG_0588 

en blok 10: and block 10:

IMG_0589

Zomaar ineens 2 blokken erbij… dat schiet lekker op hé? Nog maar 2 blokken te gaan en dan aan de randen beginnen. Het zal fijn zijn wanneer de quilt helemaal af is, want ik heb nu toch wel erg veel zin om met iets nieuws te beginnen.

Just like that 2 blocks there ... nice huh? Only 2 blocks to go and then start at the edges. It would be nice to have the quilt completely finished, because now I really would like to start with something new.

Natuurlijk heb ik de Indigo Flowers nog liggen die ook schreeuwt om aandacht, maar daarnaast zou ik graag gaan beginnen met de Farmer’s Wife. Daarvoor ben ik alvast rood/roze/wit/ecru lapjes aan het sparen en wanneer je zo’n stapeltje lapjes ziet liggen, ziet dat er zó verleidelijk uit! :-)))

Of course I already started the Indigo Flowers and they are screaming for attention, but also I would like to start with the Farmer's Wife. That is why I already am saving fabrics in red/pink/white/ecru and when I look at those stacks of fabric, it looks so tempting! :-)))

Tja… en dat is nog niet eens het enige, want daar is ook nog mijn borduurwerk. De Spirit of Winter waar ik inmiddels bíjna het eerste blaadje van gedaan heb. Sjonge, jonge… daar heb ik me wel op verkeken hoor. Wát een mega klus is dat!! Zo’n blaadje vól met allerlei priegelige tekentjes die elk staan voor een ander kleurtje en wanneer je dan gaat kijken welke kleuren dat zijn, kom je erachter dat er veel meer donkerblauwe tinten bestaan dan je ooit had kunnen denken. Maar toch wel erg leuk om te doen hoor. Kijk, dit is wat ik inmiddels af heb:

Well ... and that's not even the only thing, because there is also my embroidery. From the Spirit of Winter I almost finished the first page now. Boy, I made a huge mistake by thinking it would not be that much of work. What a huge job this is! Such a sheet filled with all kinds of tiny signs each represent a different color and then when you see what the colors are, you realize that there are many more shades of dark blue than you ever imagined. But still it's fun to do. Look, this is what I have so far:

IMG_0587

Ik zal jullie nogmaals de gehele afbeelding laten zien zodat je kunt zien hoeveel ik zo ongeveer klaar heb en hoeveel ik nog moet. :-))))

I will once again show the whole picture so you can see how much I've pretty much done and how much I still need to do. :-))))

spirit_winter

Zoals je kunt zien, heb ik het gedeelte in de rechterbovenhoek nu bijna klaar. Dat zijn dan 3000 kruisjes van de ongeveer 159.000! Maar wát een voldoening zal het zijn wanneer het me lukt om het helemaal af te krijgen hé?

As you can see, I have the part in the top right corner now almost finished. Those are 3000 cross stitches of around 159,000! But what a satisfaction it will be when I manage to finish it don’t you think?

fijne dag! have a nice day!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...